image

Plánujete digitalizovat?
Využijte služeb Digitálního inovačního HUBu pro Liberecký a Královéhradecký kraj

DIH Northeast podporuje malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií. Zvýšíme Vaši efektivitu a budoucí konkurenceschopnost.

podívejte se jak

Naše služby

 • TEST BEFORE INVEST
 • DIGITÁLNÍ akademie
 • rozvoj inovací
 • DOTAČNÍ MANAGEMENT
 • TEST BEFORE INVEST

  Digitální technologie zvýší vaši konkurenceschopnost. Uplatnění najdou napříč firmou nebo organizací. Zefektivní procesy, zkvalitní produkty nebo služby. Poskytneme vám kompletní servis ve všech fázích digitalizace od nápadu až po výsledky. Identifikujeme možnosti, navrhneme řešení, otestujeme ho.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Bez ohledu na jejich pokročilost v oblasti digitalizace.

  DETAIL SLUŽBY
 • Digitální akademie

  Uvědomujeme si sílu vzdělání, ať už v širším kontextu nebo v kontextu moderních digitálních technologií. Pořádáme vzdělávací akce tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé.

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • rozvoj inovací

  Rozvíjíme inovační ekosystém na regionální, národní i evropské úrovni. Působíme jako aktivní zprostředkovatel spojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi. 

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • Dotační management

  Nabízíme pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci firem a organizací z regionálních, národních i evropských zdrojů.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které jsou rozhodnuty digitalizovat, mají nápady nebo konkrétní plány a nyní hledají možnosti, jak pokrýt část nákladů z veřejných zdrojů. 

  DETAIL SLUŽBY

Případové studie

Uplatnění AI v datové analýze
ZJISTIT VÍCE
Uplatnění AI v datové analýze a optimalizaci procesů

Startup Pointee inkubovaný v Libereckém podnikatelském inkubátoru Lipo.ink nabízí komplexní datovou analýzu firem. Využívá umělou inteligenci a prediktivní modely. Dokáže analyzovat procesy příslušící jak zaměstnancům, tak i výrobním zařízením a robotickým systémům.

Skladovací systém plný robotů
ZJISTIT VÍCE
Skladovací systém plný robotů pro firmu Systematic

Technická univerzita v Liberci vyvinula pro firmu Systematic systém vysokokapacitního skladování SysLogeum 3000. Obsluhuje ho rychlý autonomní robotický systém, který firmě šetří čas. Druhým benefitem je úspora více jak poloviny skladového prostoru.

Systém pro dálkové ovládání 3D tiskáren
ZJISTIT VÍCE
Systém pro dálkové ovládání 3D tiskáren využívající AI

Společnost Trilab vyrábí špičkové 3D tiskárny s delta kinematikou. Díky spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity v Hradci Králové se může pochlubit ve světovém měřítku unikátním ovládáním svých tiskáren přes chytrý telefon za využití umělé inteligence.

image

Digitální transformace

Prudký rozvoj digitálních technologií mění svět doslova před našima očima. Technologie zasahují do většiny lidských činností. Příkladem jsou změny v komunikaci nebo v organizaci práce související s nástupem internetu, sociálních sítí a chytrých telefonů. Nejde již jen o pouhé nahrazování starých nástrojů novými. Jde o holistické změny globální společnosti, které je potřeba zachytit a implementovat v našem regionu s cílem udržení efektivity a konkurenceschopnosti.

image

Síť evropských digitálních hubů

Země Evropské unie spatřují svou roli v podpoře digitalizace svých ekonomik. Evropská komise vypisuje pro období 2021–2027 program Digital Europe, jehož základním stavebním prvkem je síť evropských digitálních hubů EDIH. Poslání hubů spočívá v napojení na pokročilé digitální znalosti v regionu (výzkumná centra, univerzity apod.) a v Evropě (partnerské huby) a v následné podpoře jejich přenosu do malých a středních podniků a veřejné správy.

Naše vize

Přitáhnout ty nejlepší. Sdružujeme špičková výzkumná centra, univerzity, rozvojové organizace a střešní asociaci českých klastrů. Máme přesah do sousedních regionů.

Nabídnout širokou škálu služeb. Vyberete si podle toho, jak moc jste pokročilí. Od auditu přes hi-tech po dotační management. Vše pod jednou střechou.

Propojovat a vzdělávat. Již dnes nabízíme vzdělávací akce, networking, matchmaking nebo podnikatelskou inkubaci. Věříme v sílu sdílení našich znalostí.

Stavět na reálných základech. Řadu služeb už u našich partnerů najdete. V digitálním inovačním hubu je poskládáme do komplexního portfolia pro vaši firmu nebo organizaci.

image

Členové konsorcia DIH 

Konsorcium DIH Northeast tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje. Spolupracujeme s partnery v Německu a Polsku. Naším společným cílem je v regionu vybudovat evropský digitální inovační hub. Díky úspěchu v národní výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu jsme blízko. Čeká nás poslední krok, výzva Evropské komise.

obrazek
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
U JEZU 525/4, 460 01 LIBEREC


Lídr konsorcia poskytuje expertní podporu obyvatelům, podnikatelům a institucím Libereckého kraje. Zaměřuje se na dotační management, rozvojové projekty, podporu vědy, výzkumu a inovací a další témata. Nedílnou součástí ARR je Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink podporující vznik a rozvoj inovativních firem v kraji. Lipo.ink je součástí sítě expertů Platinn.

www.arr-nisa.cz
www.lipo.ink
obrazek
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
STUDENTSKÁ 1402/2, 460 01 LIBEREC 

Univerzita nabízí moderní zázemí pro výzkum a vývoj. Pohybuje se na globální špičce v oblasti nanotechnologií. Silná je v oblasti digitálních technologií. Disponuje pracovištěm zaměřeným na AI, konkrétně na rozpoznávání a syntézu řeči, strojové učení, neuronové sítě a zpracování signálů. Zabývá se smíšenou realitou, robotikou, kybernetikou a modelováním sdružených procesů.

www.tul.cz
obrazek
VÚTS, A. S.
SVÁROVSKÁ 619, 460 01 LIBEREC 

Špičkové výzkumné centrum zabývající se vývojem v oblasti strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Doménou VÚTS je komplexní přístup vycházející z kompetencí v řadě oborů. V souvislosti s digitalizací se jedná o automatizaci a robotizaci výrobních procesů pro Průmysl 4.0, strojové vidění a učení, 2D a 3D skenování, reverzní inženýrství, měření parametrů strojů a zařízení, výpočty, simulace, optimalizace, aditivní výrobní technologie 3D tisk a další.

www.vuts.cz
obrazek
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
STUDENTSKÁ 6202/17, OSTRAVA - PORUBA, 708 00 

Střešní organizace pro klastrové organizace působící v Česku. Koordinuje klastrové prostředí složené z firem, výzkumných center, univerzit a dalších subjektů inovačního ekosystému. Skrze členské organizace sdružuje stovky tuzemských firem. Specializuje se mimo jiné na poskytování služeb v oblasti kyberbezpečnosti, kterou v Česku a na Slovensku rozvíjí se středoevropským metaklastrem CEDEG.

www.nca.cz
obrazek
AEC
Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 Libeň

Přední poskytovatel služeb kybernetické bezpečnosti již od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem v informační bezpečnosti spojuje AEC technologické, procesní a lidské zdroje za účelem dosažení efektivního bezpečnostního řešení pro své klienty. Celková odbornost společnosti zahrnuje znalosti a dovednosti bezpečnostních expertů, etických hackerů, konzultantů a auditorů.

https://www.aec.cz/
obrazek
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
ROKITANSKÉHO 62, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita plní roli vědecké instituce v Královéhradeckém kraji. Firmám zajišťujeme službu test before invest. Zaměřuje se na obory AI: výzkum neuronových sítí, strojového učení, bioinformatiky a dalších. Pomáhá firmám s inovacemi firemních procesů a s rozvojem pokročilých digitálních dovedností.

www.uhk.cz
obrazek
CENTRUM INVESTIC, ROZVOJE A INOVACÍ
SOUKENICKÁ 54/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Rozvojová agentura Královéhradeckého kraje podporuje malé a střední podniky při hledání investic pro rozvoj jejich podnikání. Rozvíjí regionální inovační ekosystém, vytváří podmínky pro networking svých klientů a dalších subjektů v regionu.

www.cirihk.cz

Zahraniční partneři

Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic

Kontakt

Pic
Ing. Petr Dobrovský
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Jednatel, zástupce leadera konsorcia 

+420 602 342 934
p.dobrovsky@arr-nisa.cz 
Pic
Ing. Martina Pšeničková
SMART AKCELERÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE

KOORDINÁTORKA DIH 

+420 604 510 129
m.psenickova@arr-nisa.cz 
Pic
Mgr. Ivo Říha
SMART AKCELERÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE

Developer projektů DIH 
 
+420 775 282 431
i.riha@arr-nisa.cz