image

Plánujete digitalizovat?
Využijte služeb Digitálního inovačního HUBu pro Liberecký a Královéhradecký kraj

DIH Northeast podporuje malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění digitálních technologií. Zvýšíme Vaši efektivitu a budoucí konkurenceschopnost.

podívejte se jak

Naše služby

 • TEST BEFORE INVEST
 • DIGITÁLNÍ akademie
 • rozvoj inovací
 • DOTAČNÍ MANAGEMENT
 • TEST BEFORE INVEST

  Digitální technologie zvýší vaši konkurenceschopnost. Uplatnění najdou napříč firmou nebo organizací. Zefektivní procesy, zkvalitní produkty nebo služby. Poskytneme vám kompletní servis ve všech fázích digitalizace od nápadu až po výsledky. Identifikujeme možnosti, navrhneme řešení, otestujeme ho.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Bez ohledu na jejich pokročilost v oblasti digitalizace.

  DETAIL SLUŽBY
 • Digitální akademie

  Uvědomujeme si sílu vzdělání, ať už v širším kontextu nebo v kontextu moderních digitálních technologií. Pořádáme vzdělávací akce tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé.

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • rozvoj inovací

  Rozvíjíme inovační ekosystém na regionální, národní i evropské úrovni. Působíme jako aktivní zprostředkovatel spojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi. 

  Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště.

  DETAIL SLUŽBY
 • Dotační management

  Nabízíme pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci firem a organizací z regionálních, národních i evropských zdrojů.

  Pro firmy a organizace veřejné správy, které jsou rozhodnuty digitalizovat, mají nápady nebo konkrétní plány a nyní hledají možnosti, jak pokrýt část nákladů z veřejných zdrojů. 

  DETAIL SLUŽBY

Aktuality

Uplatnění AI v datové analýze
PŘEČÍST ČLÁNEK
Liberecký a Královéhradecký kraj jsou o krok blíže k zisku Evropského hubu pro digitální inovace

05/12/2022 O krok blíže se v listopadu posunulo konsorcium DIH Northeast aby získalo status Evropského digitálního inovačního hubu. Před dvěma lety vzniklo, aby pomohlo malým a středním firmám a organizacím veřejné správy...

Uplatnění AI v datové analýze
PŘEČÍST ČLÁNEK
Ministryně Langšádlová navštívila Liberecký kraj, vyzvala k užší spolupráci mezi vědci a firmami

04/11/2022 Helena Langšádlová diskutovala se zástupci samosprávy, vzdělávacích a výzkumných organizací a inovativních firem o výzvách, které čekají Česko a kterým budou čelit i jednotlivé regiony...

Skladovací systém plný robotů
PŘEČÍST ČLÁNEK
Czech Digital Week představí české digitální vize budoucnosti. Účastní se ho i Liberecký kraj

31/10/2022 Jeden týden našlapaný rozmanitými akcemi jejichž společným jmenovatelem je žhavé téma digitalizace. Jeden týden věnovaný kybernetické bezpečnosti, příležitostem i limitům nových technologií, budoucnosti internetu či digitálnímu vzdělávání...

Systém pro dálkové ovládání 3D tiskáren
PŘEČÍST ČLÁNEK
Na konferenci v Broumovském klášteru se setkali zástupci CIRI a ARR

10/10/2022 RIS3 týmy z celého Česka se v říjnu setkali na konferenci v Královéhradeckém kraji v kulisách Broumovského kláštera. Více jak padesátku hostů uvítali pořadatelé z domovského Centra investic, rozvoje a inovací CIRI...

Systém pro dálkové ovládání 3D tiskáren
PŘEČÍST ČLÁNEK
Digitalizovat veřejnou správu! Konference nabídka průřez technologiemi pro města a obce v kraji 

10/06/2022 Všudypřítomný trend, vlak, který se už nedá zastavit, příležitost, ale i hrozba. V komerčním sektoru dnes digitalizuje každý, kdo alespoň trochu vidí za roh. Nic nového pod sluncem...

image

Digitální transformace

Prudký rozvoj digitálních technologií mění svět doslova před našima očima. Technologie zasahují do většiny lidských činností. Příkladem jsou změny v komunikaci nebo v organizaci práce související s nástupem internetu, sociálních sítí a chytrých telefonů. Nejde již jen o pouhé nahrazování starých nástrojů novými. Jde o holistické změny globální společnosti, které je potřeba zachytit a implementovat v našem regionu s cílem udržení efektivity a konkurenceschopnosti.

image

Síť evropských digitálních hubů

Země Evropské unie spatřují svou roli v podpoře digitalizace svých ekonomik. Evropská komise vypisuje pro období 2021–2027 program Digital Europe, jehož základním stavebním prvkem je síť evropských digitálních hubů EDIH. Poslání hubů spočívá v napojení na pokročilé digitální znalosti v regionu (výzkumná centra, univerzity apod.) a v Evropě (partnerské huby) a v následné podpoře jejich přenosu do malých a středních podniků a veřejné správy.

Naše vize

Přitáhnout ty nejlepší. Sdružujeme špičková výzkumná centra, univerzity, rozvojové organizace a střešní asociaci českých klastrů. Máme přesah do sousedních regionů.

Nabídnout širokou škálu služeb. Vyberete si podle toho, jak moc jste pokročilí. Od auditu přes hi-tech po dotační management. Vše pod jednou střechou.

Propojovat a vzdělávat. Již dnes nabízíme vzdělávací akce, networking, matchmaking nebo podnikatelskou inkubaci. Věříme v sílu sdílení našich znalostí.

Stavět na reálných základech. Řadu služeb už u našich partnerů najdete. V digitálním inovačním hubu je poskládáme do komplexního portfolia pro vaši firmu nebo organizaci.

image

Členové konsorcia DIH 

Konsorcium DIH Northeast tvoří především subjekty z Libereckého a Královéhradeckého kraje pod vedením Agentury regionálního rozvoje. Spolupracujeme s partnery v Německu a Polsku. Naším společným cílem je v regionu vybudovat evropský digitální inovační hub. Díky úspěchu v národní výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu jsme blízko. Čeká nás poslední krok, výzva Evropské komise.

obrazek
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
U JEZU 525/4, 460 01 LIBEREC


Lídr konsorcia poskytuje expertní podporu obyvatelům, podnikatelům a institucím Libereckého kraje. Zaměřuje se na dotační management, rozvojové projekty, podporu vědy, výzkumu a inovací a další témata. Nedílnou součástí ARR je Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink podporující vznik a rozvoj inovativních firem v kraji. Lipo.ink je součástí sítě profesionálních inovačních center Ynovate.

www.arr-nisa.cz
www.lipo.ink
obrazek
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
STUDENTSKÁ 1402/2, 460 01 LIBEREC 

Univerzita nabízí moderní zázemí pro výzkum a vývoj. Pohybuje se na globální špičce v oblasti nanotechnologií. Silná je v oblasti digitálních technologií. Disponuje pracovištěm zaměřeným na AI, konkrétně na rozpoznávání a syntézu řeči, strojové učení, neuronové sítě a zpracování signálů. Zabývá se smíšenou realitou, robotikou, kybernetikou a modelováním sdružených procesů.

www.tul.cz
obrazek
VÚTS, A. S.
SVÁROVSKÁ 619, 460 01 LIBEREC 

Špičkové výzkumné centrum zabývající se vývojem v oblasti strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Doménou VÚTS je komplexní přístup vycházející z kompetencí v řadě oborů. V souvislosti s digitalizací se jedná o automatizaci a robotizaci výrobních procesů pro Průmysl 4.0, strojové vidění a učení, 2D a 3D skenování, reverzní inženýrství, měření parametrů strojů a zařízení, výpočty, simulace, optimalizace, aditivní výrobní technologie 3D tisk a další.

www.vuts.cz
obrazek
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
STUDENTSKÁ 6202/17, OSTRAVA - PORUBA, 708 00 

Střešní organizace pro klastrové organizace působící v Česku. Koordinuje klastrové prostředí složené z firem, výzkumných center, univerzit a dalších subjektů inovačního ekosystému. Skrze členské organizace sdružuje stovky tuzemských firem. Specializuje se mimo jiné na poskytování služeb v oblasti kyberbezpečnosti, kterou v Česku a na Slovensku rozvíjí se středoevropským metaklastrem CEDEG.

www.nca.cz
obrazek
AEC
Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 Libeň

Přední poskytovatel služeb kybernetické bezpečnosti již od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem v informační bezpečnosti spojuje AEC technologické, procesní a lidské zdroje za účelem dosažení efektivního bezpečnostního řešení pro své klienty. Celková odbornost společnosti zahrnuje znalosti a dovednosti bezpečnostních expertů, etických hackerů, konzultantů a auditorů.

https://www.aec.cz/
obrazek
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
ROKITANSKÉHO 62, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita plní roli vědecké instituce v Královéhradeckém kraji. Firmám zajišťujeme službu test before invest. Zaměřuje se na obory AI: výzkum neuronových sítí, strojového učení, bioinformatiky a dalších. Pomáhá firmám s inovacemi firemních procesů a s rozvojem pokročilých digitálních dovedností.

www.uhk.cz
obrazek
CENTRUM INVESTIC, ROZVOJE A INOVACÍ
SOUKENICKÁ 54/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Rozvojová agentura Královéhradeckého kraje podporuje malé a střední podniky při hledání investic pro rozvoj jejich podnikání. Rozvíjí regionální inovační ekosystém, vytváří podmínky pro networking svých klientů a dalších subjektů v regionu.

www.cirihk.cz

Zahraniční partneři

Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic

Kontakt

Pic
Ing. Petr Dobrovský
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Jednatel, zástupce leadera konsorcia 

+420 602 342 934
p.dobrovsky@arr-nisa.cz 
Pic
Ing. Martina Pšeničková
SMART AKCELERÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE

KOORDINÁTORKA DIH 

+420 604 510 129
m.psenickova@arr-nisa.cz 
Pic
Mgr. Ivo Říha
SMART AKCELERÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE

Developer projektů DIH 
 
+420 775 282 431
i.riha@arr-nisa.cz